top of page

EQUIPO

A fórmula de funcionamento de COMPASSES como equipo fundaméntase na colaboración interdisciplinar e interuniversitaria. O equipo está estructurado na actualidade nuha rede coordinada dende a Universidade de Santiago de Compostela, onde se colabora internamente con varios grupos e institutos de investigación, complementada con colaboradores externos de universidades e centros de investigación tanto a nivel nacional e internacional. O obxectivo de COMPASSES como equipo é o de formalizar esta rede colaborativa en torno a unha visión común na temática investigadora.

Equipo: Bienvenido
Equipo: Nuestro equipo
Emilio.Diaz.jpg

Coordinador

Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
Universidade de Santiago de Compostela
Lugo, España

Mapa_rede_colaboracion_novo_red.png
Equipo: Imagen
bottom of page